ITEM Plastic Surgery

ITEM Plastic Surgery


ITEM Plastic Surgery โรงพยาบาลศัลยกรรมและศูนย์ดูแลผิวพรรณ

 

โรงพยาบาลศัลยกรรม ITEM Plastic Surgery

โรงพยาบาลศัลยกรรมและศูนย์ดูแลผิวพรรณไอเท็ม ชั้น 3,8,9

 

ประวัติและความน่าสนใจของโรงพยาบาล ITEM :


สัมผัสประสบการณ์มหัศจรรย์สำหรับคุณที่ ITEM คลินิกศัลยกรรมพลาสติกมิราเคิล นี่คือสโลแกนของการทำศัลยกรรมพลาสติก โรงพยาบาลศัลยกรรมและศูนย์ดูแลผิวพรรณไอเท็ม มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคลินิกส่วนมากจบการศึกษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่รู้จักกันดีในเกาหลีและต่างประเทศ ทางคลินิกเรามีความมั่นใจว่าทีมแพทย์ของเราเป็นทีมแพทย์เป็นดีที่สุดในที่พร้อมผ่าตัดศัลยกรรมให้กับคนไข้ของเรา และทีมแพทย์จะคอยช่วยให้คนไข้ของเราประสบความสำเร็จในเรื่องของการศัลยกรรมที่มาพร้อมกับความปลอดภัย

 

ใบรับรองโรงพยาบาล item

 

โรงพยาบาลของเรา ได้รับใบรับรองในการให้บริการทางการแพทย์แก่ชาวต่างชาติได้  ทำให้โรงพยาบาลของเรามีคนไข้ชาวต่างชาติอยู่จำนวนไม่น้อย

 

ด้านความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาล ITEM :


เรามีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการในด้านการทำศัลยกรรมตกแต่งแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การผ่าตัดเสริมจมูก การแก้ไขจมูก การทำศัลยกรรมตา การดูดไขมัน การฉีดไขมัน การยกกระชับ ชะลอวัย และการดูแลผิวพรรณ

 

เครื่องมือศัลยกรรม-ศัลยกรรม-item surgery


ด้านเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ITEM เป็นอย่างไร ? :


 • ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน, Defibrillator, ใส่ระบบท่อช่วยหายใจ เรามีความพร้อมทางด้านเครื่องมือละทีมแพทย์ที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็วถ้าจำเป็นต้องใช้
 • เครื่องกระตุ้นหัวใจและระบบการใส่ท่อช่วยหายใจได้ทันที
 • ยูพีเอส (เพาเวอร์ซัพพลาย) ระบบโรงพยาบาลควรจะเตรียมไว้ในกรณี ที่ไฟดับ
 • ที่คลินิคของเรามีระบบ ยูพีเอส หรือ ระบบไฟฟ้าสำรอง หากมีเหตุฉุกเฉิน ไฟดับ เราก็ยังสามมารถดำเนินการผ่าตัดให้กับคนไข้จนเสร็จได้อย่างปลอดภัย

 

แนะนำทีมศัลยแพทย์ของโรงพยาบาล ITEM

 

ทีมศัลยแพทย์ ITEM MEDICAL STAFF

 

Director Kim Jin Sung

ใบอนุญาติทางการแพทย์

 • 1999.04 ได้รับใบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • 2004.03 ได้รับใบผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เฉพาะทางด้านการศลัยกรรมตกแต่ง

ประวัติ

 • แพทย์เฉพาะทางด้านการศลั ยกรรมตกแต่ง
 • (อดีต)ศัลยแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามBK
 • อาจารย์แพทย์รับเชิญแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาล백 •หวัหน้าแผนกศลัยกรรมโรงพยาบาล홍천아산
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมกะโหลกศรีษะและโครงหน้า
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมแหง่ประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมโครงหน้าแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมจลุศัลยกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้แห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งนานาชาติ
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศญี่ปุ่น
 • จบการศึกษาจาก Chang Gung Memorial Hospital
 • International Confederation for Plastic Reconstructive Aesthetic Surgery(Active member)
 • Japan Society of Aesthetic Surgery(Active Member)
 • European Academic of Cosmetic Surgery(Active Member)

Director Oh Min

ใบอนุญาติทางการแพทย์

 • 2002.04 ได้รับใบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • 2007.03 ได้รับใบผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เฉพาะทางด้านการศัลยยกรรมตกแต่ง

ประวัติ

 • แพทย์เฉพาะทางด้านการศัลยกรรมตกแต่ง
 • (อดีต)ศัลยแพทย์ประจำสำนักงานใหญ่โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์
 • อาจารย์แพทย์รับเชิญแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาล 백
 • สมาชิกสมาคมศัลยยกรรมแหง่ประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลใีต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมโครงหน้าแหง่ประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมมือแห่ง ประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการดูแลเส้นผมแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งนานาชาติ
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศญี่ปุ่น
 • จบการศึกษาจาก Chang Gung Memorial Hospital
 • International Confederation for Plastic Reconstructive Aesthetic Surgery(Active member) •Japan Society of Aesthetic Surgery(Active Member)
 • European Academic of Cosmetic Surgery(Active Member)

Director Jung Woo Jin

ใบอนุญาติทางการแพทย์

 • 2000.03 ได้รับใบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • 2005.03 ได้รับใบผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เฉพาะทางด้านการศัลยกรรมตกแต่ง

ประวัติ

 • แพทย์เฉพาะทางด้านการศัลยกรรมตกแต่ง
 • (อดีต)ศัลยแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามBK
 • อาจารย์แพทย์รับเชิญแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาล백
 • หวัหน้าแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลซัมซุง
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมโครงหน้าแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมจุลศัลยกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมมือแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการดูแลเส้นผมแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งนานาชาติ
 • จบการศึกษาจาก Chang Gung Memorial Hospital
 • International Confederation for Plastic Reconstructive Aesthetic Surgery(Active member) •Japan Society of Aesthetic Surgery(Active Member)
 • European Academic of Cosmetic Surgery(Active Member)

Director Lee Jin Hwa

ใบอนุญาติทางการแพทย์

 • 2002.04 ได้รับใบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • 2007.03 ได้รับใบผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เฉพาะทางด้านการศัลยกรรมตกแต่ง

ประวัติ

 • แพทย์เฉพาะทางด้านการศัลยกรรมตกแต่ง
 • (อดีต)ศัลยแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์
 • อาจารย์แพทย์รับเชิญแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาล백
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยยกรรมโครงหน้าแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมจุลศัลยยกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมมือแหง่ประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการดูแลเส้นผมแหง่ประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งนานาชาติ
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศญี่ปุ่น
 • จบการศึกษาจาก Chang Gung Memorial Hospital
 • International Confederation for Plastic Reconstructive Aesthetic Surgery(Active member) •Japan Society of Aesthetic Surgery(Active Member)
 • European Academic of Cosmetic Surgery(Active Member)

Director Shin Kyung Jin

ใบอนุญาติทางการแพทย์

 • 2004.04ได้รับใบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • 2009.03 ได้รับใบผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
 • เฉพาะทางด้านการศัลยกรรมตกแต่ง

ประวัติ

 • แพทย์เฉพาะทางด้านการศัลยยกรรมตกแต่ง
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมโครงหน้าแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมจุลศัลยกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งนานาชาติ
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศญี่ปุ่น
 • สมาชิกสมาคมการดูแลเส้นผมแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมมือแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • International Confederation for Plastic Reconstructive Aesthetic Surgery (Active Member)
 • Japan Society of Aesthetic Surgery(Active Member)

Director Lee Jun Woo

ใบอนุญาติทางการแพทย์

 • 2003.04 ได้รับใบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • 2008.03 ได้รับใบผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เฉพาะทางด้านการศัลยกรรมตกแต่ง

ประวัติ

 • อาจารย์แพทย์รับเชิญแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาล백
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมโครงหน้าแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมจุลศัลยกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมมือแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการดูแลเส้นผมแห่ง ประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งนานาชาติ
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศญี่ปุ่น
 • จบการศึกษาจาก Chang Gung Memorial Hospital
 • จบการศึกษาจาก St. Andrew Centre for Plastic Surgery Broomfield Hospital, UK
 • International Confederation for Plastic Reconstructive Aesthetic Surgery (Active Member) •Japan Society of Aesthetic Surgery (Active Member)
 • European Academy of Cosmetic Surgery (Active Member)

Director Lee Ha Ni

ใบอนุญาติทางการแพทย์

 • 2007.02 ได้รับใบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประวัติ

 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัคยองฮีหลกัสตูรแพทยศาสตร์
 • อดีตผู้อำนวยการสถาบัน Yonsei Lineup
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งด้านเลเซอร์แห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการศึกษาเรื่องหุ่นและรูปร่างแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมหุ่นและรูปร่างแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการดูแลเส้นผมแหง่ประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการใช้ฟิลเลอร์แห่งประเทศเกาหลีใต้
 • Korean Academy of Aesthetic Surgery and Medicine(KAASM) member

Director Ryu Jin Yong

 • แพทย์เฉพาะทางด้านการใช้ยาระงับความรู้สึกและเช่ียวชาญด้านการให้ยาสลบ
 • จบการศึกษาปริญญาโทหลักสตูรแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคยองฮี
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมแหง่ประเทศเกาหลีใต้
 • สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาคมการศึกษาการวางยาสลบแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • เรามีวิสัญญีแพทย์มืออาชีพ คอยให้การดูแลโดยตรงที่โรงพยาบาลความของเรา
 • ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดมยาสลบจะได้รับการดูแลโดยวิสัญญีแพทย์ของทางคลินิกอย่างใกล้ชิด

 

ความพิเศษของโรงพยาบาล ITEM Plastic Surgery

 

ศัลยกรรม-หมอ ศัลยกรรม-ทำ ศัลยกรรม


High-Tech ตรวจสอบผู้ป่วย

อุปกรณ์สำหรับการตรวจสภาพร่างการของคุณผู้ป่วย ก่อนการผ่าตัดถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นทางคลินิกของเราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะป็นการตรวจความสามารถอิ่มตัวของออกซิเจนอิ่มตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงอัตราการเต้นของหัวใจและความ ดันโลหิตเงื่อนไขทางเดินหายใจและอุณหภูมิของร่างกายทั้งหมดจะสามารถตรวจสอบได้

 

 เครื่องมือศัลยกรรม-ศัลยกรรม-ทำ ศัลยกรรม-หมอ ศํลยกรรม

 

การทดสอบก่อนการผ่าตัด

การทดสอบทั่วไปการพื้นฐานเลือด (รวมถึงการทดสอบโรคโลหิตจาง) สารเคมีในเลือด (รวมถึงการทดสอบการทำงานของตับ และการทดสอบต่อม ไทรอยด์) การตรวจสอบความดันโลหิตสูงโรค เบาหวานโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะวัณโรคและโรคปอดอื่น ๆ หน้าอก x-ray และคลื่นไฟฟ้าจะทำก่อนการผ่าตัด 

 

item surgery-ศัลยกรรม-ทำ ศัลยกรรม-หมอ ศัลยกรรม

 

คำแนะนำหลังการผ่าตัด

เราให้บริการผู้ป่วยที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ aftercare และข้อควรระวัง สำหรับการการผ่าตัดแต่ละรายการ เพื่อให้คนไข้ของเราได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

 

ศัลยกรรม-หมอ ศัลยกรรม-ทำ ศัลยกรรม

 

การดูแลหลังการผ่าตัดสำหรับการบริหารจัดการรวม

เราให้การรักษาคลื่นความถี่วิทยุอัลตราซาวนด์และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อลดอาการบวมหลังการผ่าตัดเพื่อช่วยผู้ป่วยได้รับกลับมาเป็นปกติได้โดยเร็วที่สุด

 

ศัลยกรรมเกาหลี-หมอ ศัลยกรรม-ทำศัลยกรรม

 

บริการรถรับส่งที่สนามบิน

เรามีบริการรถรับส่งที่สนามบินสำหรับลูกค้าต่างประเทศที่ จะมาทำศัลยกรรมกับเรา เพื่อให้คนไข้ของเราเดินทางจากสนามบิน ถึงที่คลินิกได้อย่างปลอดภัย

 

ที่พัก-ศัลยกรรม-ศัลยกรรมเกาลี-ทำ ศัลยกรรม ศัลยกรรมเกาลี-ศัลยกรรม-ทำ ศัลยกรรม

 

24 ชั่วโมงสายด่วนบริการ

ถ้ามีคำถามหรือข้อ สงสัยใด ๆ ก่อนและหลังการผ่าตัด สามารถโทรสายด่วนหาเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ตัวอย่างเคส Review ศัลยกรรม Item


item plastic surgery review

รายการศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมตา 2 ชั้นแบบเส้นประ + มัดกล้ามเนื้อตา
 • ฉีดไขมันหน้า
 • เสริมจมูก Close ไร้แผลเป็น
 • โบท็อกซ์ กรอบหน้า

review item surgery case

รายการศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมตา 2 ชั้นแบบเส้นประ + มัดกล้ามเนื้อตา
 • ฉีดไขมันหน้า
 • เสริมจมูก Close ไร้แผลเป็น

รายการศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมตา 2 ชั้น แบบเส้นประ + มัดกล้ามเนื้อตา
 • กำจัดถุงใต้ตา
 • เสริมจมูก Close ไร้แผลเป็น
 • ฉีดไขมันหน้า
 • ลดโหนกแก้ม 45 องศา

รายการศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมตา 2 ชั้น แบบกรีดยาว
 • เสริมจมูก Close ไร้แผลเป็น

review item 2018

รายการศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมตา 2 แบบกรีด เปิดหัวตา , หางตา
 • เสริมจมูก Close ไร้แผลเป็น
 • ฉีดไขมันหน้า
 • เสริมร่องแก้ม ด้วยซิลิโคน

 

กรอกแบบสอบถาม รับส่วนลดพิเศษ
แบบฟอร์มสอบถามเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมไทย - เกาหลี