Promotion / โปรโมชั่นศัลยกรรมเกาหลี

รายละเอียดโปรโมชั่นศัลยกรรมเกาหลี ผ่าตัดภายในปี 2023 นี้เท่านั้น

แก้ไขจมูกซี่โครงตัวเอง 18 ล้านวอน

 • แถมฟรี!ลดฐานจมูก+ ตัดปีกจมูก หากต้องทำไม่มีบวกเพิ่ม
 • แถมฟรี!กรณีต้องใช้เนื้อเยื่อเทียมร่วมด้วยไม่คิดเพิ่ม
 • รับสิทธิ์!! ส่วนลดฉีดไขมันหน้าผากเหลือ 2 ล้านวอน

โครงหน้า 3 จุด 19 ล้านวอน

 • ฟรีฉีดไขมันหน้าผาก
 • รับสิทธิ์ ดูดไขมันลด 30%
 • เหลือ 3.5 ล้านวอน
 • ผ่าตัด Seoulface21

โครงหน้า3จุด+ ขากรรไกร 30 ล้านวอน

 • ฟรีเสริมกระดูกร่องแก้ม
 • รับสิทธิ์ ดูดไขมันลด 30%
 • เหลือ 3.5 ล้านวอน

โครงหน้า2จุด(วีไลน์)+ ขากรรไกร 27 ล้านวอนช

 • รับสิทธิ์ ดูดไขมันลด 30%
 • เหลือ 3.5 ล้านวอน
 • ผ่าตัดSeoulface21

เอนโดไทน์พร้อมปรับกล้ามเนื้อตา ส่วนปรับกล้ามเนื้อตาลด20% เหลือ 12,200,000 วอน ผ่าตัดDr.Ahn Tae Joo

เอนโดไทน์ลด 30% เหลือ 6,300,000 วอน เมื่อทำพร้อมกับดึงหน้าและคอFull lifting ผ่าตัดDr.Ahn Tae Joo

ดึงหน้าและคอ 20 ล้านวอน

 • ฟรีดูดไขมันหน้า
 • ฟรีสกินโบท็อก
 • ผ่าตัดDr.Ahn Tae Joo

เปิดหางตา/หัวตา/หางตาล่าง

 • จุดละ 1 ล้านวอน เมื่อทำพร้อมรายการตาจุดอื่นๆ
 • ผ่าตัด กับ Dr.Ahn Tae Joo

ฉีดไขมันสเตมเซลล์ลด 30% เหลือ 3.5 ล้านวอน เมื่อทำพร้อมกับตา/ดึงหน้า/จมูก ผ่าตัด Dr.Ahn Tae Joo

ยกกระชับใต้ตาลด 20% เหลือ 4 ล้านวอน ~ เมื่อทำพร้อมรายการตาอื่นๆ

จมูกเคสแรกซิลิโคน+กระดูกอ่อนหลังหู หากทำพร้อมจุดอื่นๆ เช่นตา ราคาจมูกลด 20% เหลือ 5,200,000 วอน
Dr.Ahn

จมูกเคสแรกไร้ซิลิโคน+ กระดูกอ่อนหลังหู+ เสริมสันก้นกบ หากทำพร้อมจุดอื่นๆ ราคาจมูกลด20% เหลือ 6,000,000 วอน Dr.Ahn Tae Joo

**ราคารวมจะได้ที่พักตามยอดศัลยกรรมเพิ่มเติม**