Dr. Young-Dal Choi MD., Ph.D

Dr. Young-Dal Choi MD., Ph.D

[three_fifth]Dr. Young-Dal Choi MD., Ph.D[/three_fifth]
[two_fifth_last]

Dr. Young-Dal Choi MD., Ph.D


 • ผู้เชี่ยวชาญด้านช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (13 ปีขึ้นไป)
 • การศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ Yonsei University 
 • ปริญญาเอกสาขาการแพทย์ Yonsei University
 • ฝึกงานที่โรงพยาบาล Yonsei
 • ประจำที่โรงพยาบาล Yonsei
 • ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย Yonsei
 • ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมพลาสติก BK
 • ผู้อำนวยการคลินิก Pladen องค์กรวิชาชีพ
 • สมาคมศัลยแพทย์ช่องปากและกระดูกขากรรไกรของเกาหลี
 • สมาคมศัลยแพทย์พลาสติกและศัลยแพทย์ตกแต่ง
 • สมาคม Craniofacial Cleft-Palate แห่งประเทศเกาหลี

Professional Organizations


 • Korean Association of Oral & Maxillofacial Surgeons
 • Korean Association of Maxillofacial Plastic & Reconstructive Surgeons
 • Korean Cleft-palate Craniofacial Association

[/two_fifth_last]