Dr. Min-Suk Kye MD., Ph.D

Dr. Min-Suk Kye MD., Ph.D

[three_fifth]Dr. Min-Suk Kye MD., Ph.D[/three_fifth]
[two_fifth_last]

Dr. Min-Suk  Kye MD., Ph.D


  • ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง (มากกว่า 23 ปี)
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกาหลี
  • ปริญญาเอกสาขาการแพทย์มหาวิทยาลัยเกาหลี
  • ฝึกงานที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกาหลี
  • ประจำที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกาหลี
  • ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกาหลี
  • ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมพลาสติก Wonjin

องค์กรวิชาชีพ


  • สมาคมศัลยกรรมพลาสติกและทรวงอกเกาหลี
  • สถาบันศัลยกรรมพลาสติกแห่งเกาหลี
  • สมาคมศัลยศาสตร์พลาสติกสุนทรียศาสตร์แห่งประเทศเกาหลี

[/two_fifth_last]