dr. โอ ชังฮยอน

Dr. โอ ชังฮยอน

[one_half]dr. โอ ชังฮยอน[/one_half]
[one_half_last]

Dr. โอ ชังฮยอน


 • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำศัลยกรรมโครงหน้า
 • ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ, ดุษฎีบัณฑิต
 • สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และ ปริญญาโท สาขาศัลยกรรม มหาวิทยาลัยโซล
 • ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล
 • ที่ปรึกษาด้านการฟื้นฟูโครงหน้า National Medical Center
 • ศัลยแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล (อดีต)
 • อาจารย์รับเชิญ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอินฮา
 • สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
 • สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery
 • สมาชิก Korean Cleft Palate-Craniofacial Association
 • สมาชิกทีมวิจัยการผ่าตัดขากรรไกรแห่งประเทศเกาหลี
 • วิทยากร World Congress of Asian Pacific of Aesthetic Plastic Surgery ประจำปี 1996
 • วิทยากร Korean-Japanese Congress of Plastic and Reconstruction Surgery ครั้งที่ 3 ปี 1999
 • วิทยากร Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgeons ครั้งที่ 7 ปี 2000
 • ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ทำการผ่าตัดของรายการเล็ทมีอิน

[/one_half_last]